Wypłata za świadczenia ponad limit – nadwykonania

Komunikat dla świadczeniodawców AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. NFZ
Wrocław informuje o możliwości składania wniosków o zapłatę za świadczenia wykonane ponad limit w AOS.
.
UWAGA – wzór wniosku z tego wpisu może być nieaktualny – przed złożeniem proszę sprawdzić czy na oficjalnej stronie nie pojawiła się aktualizacja !
.
Treść Komunikatu:
.
Komunikat dotyczący rozliczenia realizowanych w okresie styczeń – sierpień 2012 roku umów zawartych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
z dnia 2013-01-15   

W związku z zakończeniem obowiązywania umów realizowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o składanie wniosków w sprawie zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane w okresie styczeń – sierpień 2012 roku ponad limit określony w umowach na podstawie ugód pozasądowych. Termin składania wniosków: 24.10.2012r.

Wnioski złożone we wskazanym wyżej terminie i według załączonego wzoru, rozpatrzone zostaną zgodnie z procedurami obowiązującymi w DOW NFZ.

Źródło finansowania ugód stanowić będą niewykorzystane środki pozostałe w związku z realizacją umów zawartych w rodzaju AOS w okresie styczeń – sierpień 2012 roku.

 

WNIOSEK – wzór

……………………
Miejscowość, data

……………………………………..
Dane Świadczeniodawcy
(Źródło – Portal Świadczeniodawcy)

 

Wniosek
o zapłatę za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane ponad limit określony w umowie

 

Wnioskuję o zapłatę za sprawozdane do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia świadczenia opieki zdrowotnej wykonane ponad limit określony w umowie nr ……………………….….…… w okresie rozliczeniowym od …………………… do …………………… 2012 roku.

………………………………………………

Podpis/y i pieczęć Świadczeniodawcy

Comments are closed.