System Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych

System służący (tak jak nazwa wskazuje) do przeprowadzania dodatkowych weryfikacji świadczeń. System ten działa na terenie całego kraju ale tylko w niektórych województwach świadczeniodawcy mają do niego osobisty dostęp.

https://sork.nfz-wroclaw.pl/

Dzięki temu systemowi, a w zasadzie dzięki istnieniu jednego systemu dla całego kraju, weryfikacje świadczeń są ujednolicone. System wykonuje wyłączenie weryfikację wsteczną.

W OW w województwie Dolnośląskim wyniki weryfikacji w formie PDF powinny być dołączane do faktury za wykonane świadczenia.