Problemy z Systemem dodatkowej weryfikacji świadczeń zdrowotnych

NFZ Wrocław informuje że obecnie występują problemy techniczne w działaniu Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych (SDWŚZ), polegające m.in. na: braku prezentacji szablonów rozliczeniowych.

Wynikiem problemu jest brak możliwości wydruku specyfikacji będącej załącznikiem do faktury.

Obecnie
Świadczeniodawcy rozliczający umowy w rodzaju:
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
- Leczenie Szpitalne,
- Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień,
- Rehabilitacja Lecznicza,
- Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Oddzielnie,
- Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze,
- Opieka Paliatywna i hospicyjna,

Składają dokumentację zawierającą:
1) fakturę lub rachunek
2) załącznik z portalu świadczeniodawcy
3) ewentualne załączniki do faktury – świadczenia udzielone na podstawie decyzji administracyjnej

Po naprawieniu błędów NFZ poprosi o uzupełnienie braków.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej NFZ Wrocław.

UPDATE

System działa już normalnie.

Wydruk specyfikacji z SDWŚZ jest już możliwy. NFZ zwraca uwagę na to że standardowy czas pojawienia się nowego szablonu do 4-6 godzin (!)

Jednostki które skorzystały z możliwości przedłożenia rachunku bez wydruku specyfikacji są zobowiązani do jej dostarczenia.

Comments are closed.