Portal Świadczeniodawcy

Portal Świadczeniodawcy znajdujący się pod adresem

https://aplikacje.nfz-wroclaw.pl/CLO_WS/

jest jednym z podstawowych narzędzi Narodowego Funduszu Zdrowia służącym do wymiany danych między Funduszem a Świadczeniodawcami . W tym miejscu wykonuje się większość czynności niezbędnych do rozliczenia z NFZ.  Portal ten jest również niezbędny w procesie kontraktowania. Za jego pośrednictwem prowadzone są konkursy ofert, rokowania oraz zawierane są umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Integralną częścią Portalu Świadczeniodawcy jest System Obsługi Potencjału Świadczeniodawcy. 

W wspomnianym wyżej systemie zbierane są następujące dane:
- informacje o personelu realizującym świadczenia opieki zdrowotnej (dane personelu takie jak wykształcenie, zdobyte uprawnienia itd, harmonogramy pracy w komórkach organizacyjnych)
- informacje o strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy. Dane zbierane w następującej hierarchii: Świadczeniodawca -> Jednostka Organizacyjna -> Komórka organizacyjna. Wszystko identyfikowane jest za pomocą odpowiednich kodów resortowych.
- informacje o lokalizacjach wykorzystywanych do realizacji świadczeń
- informacje o posiadanym sprzęcie (sprzęt wybierany jest ze specjalnego słownika)
- informacje o podwykonawcach którzy uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy
- odpowiedzi na przygotowane ankiety.
- informacje o produktach handlowych (np sklepy z zaopatrzeniem ortopedycznym)